Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.10.2019 do 31.10.2019 u odnosu na period od 01.09.2019 do 30.09.2019 .

Redovna trgovina (T+2):

Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(oktobar/septembar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Akcija 4.269.008,72 53% 168 16.600.139 79% 204 486 35% 146
Obveznica 1.715.569,14 21% 174 2.161.355 10% 183 142 10% 121
Ostale HOV 2.063.016,46 26% 106 2.334.631 11% 138 745 54% 73
Ukupno: 8.047.594,32 100 % 147 21.096.125 100 % 192 1.373 100 % 94

Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(oktobar/septembar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Akcija 5.578.238,60 100% ***************** 27.891.193 100% ****************** 1 100% ******************
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 5.578.238,60 100 % ***************** 27.891.193 100 % ****************** 1 100 % *******************

Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(oktobar/septembar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(oktobar/septembar)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 5.020.511,92 100% 25.102 8.866.701 100% 25.089 3 100% 300
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 5.020.511,92 100 % 25.102 8.866.701 100 % 25.089 3 100 % 300