Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.05.2019 do 31.05.2019 u odnosu na period od 01.04.2019 do 30.04.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(maj /april) Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija
od vrijednosti
Index(maj /april)
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index(maj /april)
Akcija 1.401.220,51 29% 133 5.488.747 59% 104 283 22% 123
Obveznica 2.697.457,01 55% 254 3.182.473 35% 254 244 19% 188
Ostale HOV 770.976,81 16% 161 552.585 6% 104 748 59% 107
Ukupno: 4.869.654,33 100 % 188 9.223.805 100 % 131 1.275 100 % 121