Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04.2019 do 30.04.2019 u odnosu na period od 01.03.2019 do 31.03.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(maj /april)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija
od vrijednosti
Index(maj /april) Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(maj /april)
Akcija 1.053.789,34 41% 37 5.270.607 75% 24 230 22% 86
Obveznica 1.061.420,22 41% 70 1.252.814 18% 71 130 12% 73
Ostale HOV 479.327,08 18% 79 528.936 8% 137 697 66% 100
Ukupno: 2.594.536,64 100 % 53 7.052.357 100 % 29 1.057 100 %

92