Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.03.2019 do 31.03.2019 u odnosu na period od 01.02.2019 do 28.02.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
mart /februar
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
mart /februar
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
mart /februar
Akcija 2.814.359,01 57% 52 21.824.453 91% 102 269 23% 48
Obveznica 1.522.602,13 31% 111 1.774.129 7% 110 179 16% 109
Ostale HOV 603.890,36 12% 54 384.724 2% 74 700 61% 101
Ukupno: 4.940.851,50 100 % 62 23.983.306 100 % 102 1.148 100 % 85