Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period  od 01.02.2019 do 28.02.2019 u odnosu na period od 01.01.2019 do 31.01.2019 godine
 Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(februar /januar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index
(februar /januar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /januar)
Akcija 5.424.647,40 69% 267 21.342.816 91% 250 564 42% 292
Obveznica 1.369.460,63 17% 45 1.612.522 7% 45 164 12% 88
Ostale HOV 1.116.020,40 14% 158 516.836 2% 112 629 46% 172
Ukupno: 7.910.128,43 100 % 136 23.472.174 100 % 187 1.357 100 % 182