Analiza saldiranih transakcija  po vrsti hartija od vrijednosti  za  period od  01.12.2018 do 31.12.2018 u odnosu na period  od  01.11.2018 do 30.11.2018 godine

Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar /novembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index
(decembar /novembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(decembar /novembar)
Akcija 9.102.632,37 57% 413 16.662.113 69% 189 747 46% 331
Obveznica 6.033.683,57 38% 102 7.044.911 29% 113 362 22% 91
Ostale HOV 738.859,84 5% 252 593.226 2% 168 509 32% 168
Ukupno: 15.875.175,78 100 % 189 24.300.250 100 % 157 1.618 100 % 175
    
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar /novembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index
(decembar /novembar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
brojatransakcija
Index
(decembar /novembar)
Akcija 35.238.213,23 100% ********** 46.591.420 100% ************* 15 100% ***********
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 35.238.213,23 100 % ************ 46.591.420 100 % ********** 15 100 % ***********
    
  Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(decembar /novembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index(decembar /novembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(decembar /novembar)
Trez.zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 140.625,04 100% ********* 10.200 100% 5 100% **********
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 140.625,04 100 % ********** 10.200 100 % ********** 5 100 % ********