Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018 u odnosu na period od 01. 10. 2018 do 31. 10. 2018 godine

Redovna trgovina (T+2):

Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (novembar /oktobar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index (novembar /oktobar)
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index (novembar /oktobar)
Akcija 2.202.006,41 26% 124 8.829.574 57% 139 226 24% 65
Obveznica 5.925.044,55 70% 38 6.257.686 41% 65 397 43% 75
Ostale HOV 292.834,47 4% 88 352.594 2% 37 303 33% 96
Ukupno: 8.419.885,43 100 % 48 15.439.854 100 % 91 926 100 % 77