Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01. 10.2018 do 31. 10.2018 u odnosu na period od 01. 09.2018 do 31. 09.2018 godine

Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(oktobar /septembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija
od vrijednosti
Index
(oktobar /septembar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(oktobar /septembar)
Akcija 1.773.460,08 10% 58 6.348.140 37% 62 347 29% 43
Obveznica 15.559.931,72 88% 73 9.625.603 57% 59 532 44% 58
Ostale HOV 332.430,60 2% 42 956.833 6% 88 317 27% 47
Ukupno: 17.665.822,40 100 % 70 16.930.576 100 % 61 1.196 100 % 50
 
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(oktobar /septembar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija
od vrijednosti
Index
(oktobar /septembar)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(oktobar /septembar)
Akcija 1.752.600,50 100% 6 3.505.201 100% 98 1 100% 33
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 1.752.600,50 100 % 6 3.505.201 100 % 98 1 100 % 33