Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08.18 do 31.08.18 u odnosu na period od 01.07.2018 do 31.07.2018 godine  
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti
transakcija
Index
(avgust /juli)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija
od vrijednosti
Index
(avgust /juli)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /juli)
Akcija 1.244.139,09 13% 198 8.867.270 46% 36 402 31% 111
Obveznica 8.275.502,66 84% 245 10.368.119 53% 245 506 39% 118
Ostale HOV 323.950,14 3% 83 195.978 1% 115 391 30% 103
Ukupno: 9.843.591,89 100 % 224 19.431.367 100 % 66 1.299 100 % 111
  
    Aukcija za paket akcija (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti
transakcija
Index
(avgust /juli)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija
od vrijednosti
Index
(avgust /juli)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /juli)
Akcija 691.582,50 100% *********** 1.383.165 100% *********** 1 100%
******
   
   Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti
transakcija
Index
(avgust /juli)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnogbroja
hartija
od vrijednosti
Index
(avgust /juli)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /juli)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Akcija 6.333,62 100% 200 7.503 100% 176 2 100% 200
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 6.333,62 100 % 200 7.503 100 % 176 2 100 % 200