Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09. do 30.09.2017 u odnosu na period od 01.08. do 31.08.2017 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
august)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar/august)
 
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
august)
Akcija
583.975,14
7%
129
7.052.558
54%
15
195
26%
96
Obveznica
7.486.252,60
93%
349
5.951.460
46%
177
550
74%
140
Ostale HOV
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
8.070.227,74
100 %
311
13.004.018
100 %
27
745
100 %
125
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
     Vrijednost     transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
august)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
august)
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
august)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
15.811,43
100%
********************
30.321
100%
 
2
100%
*****************
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ostale HOV
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
 
Ukupno:
15.811,43
100 %
***************
30.321
100 %
************
2
100 %
...........................