Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08. do 31.08.2017 u odnosu na period od 01.07. do 31.07.2017 godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
 
Vrijednost transakcija
 
% od ukupne vrijednosti transakcija
 
 
        Index
  (avgust / jul)
 
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
 
     Index
  (avgust / jul)
 
Broj transakcija
 
%od ukupnog brojatransakcija
 
        Index
      (avgust / jul)
Akcija
451.533,29
17%
72
45.716.207
93%
43
204
34%
54
Obveznica
2.144.367,93
83%
76
3.357.921
7%
88
392
66%
88
Ostale HOV
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
2.595.901,22
100 %
75
49.074.128
100 %
45
596
100 %
72