Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07. do 31.07.2017 u odnosu na period od 01.06. do 30.06.2017 godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
( jul / jun)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
( jul / jun)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
( jul / jun)
Akcija
631.232,88
18%
103
105.968.659
97%
6.022
378
46%
82
Obveznica
2.830.334,14
82%
90
3.805.092
3%
90
445
54%
102
Ostale HOV
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
3.461.567,02
100 %
92
109.773.751
100 %
1.826
823
100 %
92
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
( jul / jun)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
( jul / jun)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
( jul / jun)
Trezorski zapis
199.400,00
100%
***
20
100%
****
2
100%
**
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ostale HOV
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
199.400,00
100 %
***
20
100 %
****
2
100 %
**