Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04. do 30.04.2017 u odnosu na period od 01.03. do 31.03.2017 godine
 
     Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
 (april /
mart)
Akcija
1.911.917,52
39%
156
2.713.760
39%
94
627
61%
72
Obveznica
2.956.851,25
61%
67
4.284.474
61%
70
396
39%
58
Ukupno:
4.868.768,77
100 %
86
6.998.234
100 %
77
1.023
    100 %
66

 

     Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index(april /mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index(april /mart)
Broj transakcija
% od ukupnogbrojatransakcija
Index (april /mart)
Akcija
586.950,00
100%
*********
838.500
100%
*********
1
100%
*********
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
586.950,00
100 %
*********
838.500
100 %
*********
1
100 %
*********