Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.01. do 31.01.2017 u odnosu na period od 01.12. do 31.12.2016 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(januar /
decembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(januar /
decembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar /
decembar)
Akcija
619.762,53
14%
68
1.301.330
21%
34
382
34%
64
Obveznica
3.708.833,76
86%
32
5.002.742
79%
35
728
66%
38
Ukupno:
4.328.596,29
100 %
35
6.304.072
100 %
35
1.110
   100 %
44

 

     

Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(januar /
decembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(januar /
Decembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar /
decembar)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
3.001,90
67%
23
5.300
50%
23
1
50%
100
Akcija
1.485,82
33%
2
1.506
50%
3
1
50%
50
   Ukupno:
4.487,72
100 %
5
6.806
100 %
9
2
100 %
67