Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08. do 31.08. u odnosu na period od 01.07. do 31.07.2016 godine
 
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
1.647.835,42
25%
156
3.118.573
47%
326
609
57%
139
Obveznica
4.889.235,53
75%
60
3.497.766
53%
89
460
43%
80
Ukupno:
6.537.070,95
100 %
71
6.616.339
100 %
136
   1.069
  100 %
106

 

Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
504.637,12
100%
*******
70.876
100%
*******
1
100%
*******
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
504.637,12
100 %
*******
70.876
100 %
*******
1
100 %
*******

 

Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Akcija
8.465,46
100%
7
7.130
100%
9
2
100%
29
Ukupno:
8.465,46
100 %
5
7.130
100 %
5
2
100 %
25