Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04. do 30.04. u odnosu na period od 01.03. do 31.03.2016 godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Akcija
1.410.961,48
16%
63
1.556.187
44%
105
610
57%
69
Obveznica
7.395.679,59
84%
182
1.990.554
56%
35
461
43%
50
Ukupno:
8.806.641,07
100 %
140
3.546.741
100 %
49
1.071
  100 %
60
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Akcija
8.840.996,32
100%
347
94.518
100%
378
2
100%
40
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
8.840.996,32
100 %
347
94.518
 100 %
378
2
100 %
40
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
11.617,30
26%
103
15.817
40%
99
4
40%
100
Akcija
32.782,80
74%
162
37.581
60%
248
6
60%
200
Ukupno:
44.400,10
100 %
141
53.398
100 %
171
10
100 %
143