Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za periodod 01.02. do 29.02.2016 u odnosu na period od  01.01. do 31.01.2016. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(februar /
januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /
januar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /
januar)
Akcija
6.755.260,25
45%
496
10.192.422
47%
333
900
35%
149
Obveznica
8.098.209,99
55%
144
11.559.969
53%
150
1.636
65%
125
Ukupno:
14.853.470,24
100 %
212
21.752.391
100 %
202
2.536
100 %
133
 
 
 
 
 
 
 
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(februar /
januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /
januar)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /
januar)
Trezorski zapis
2.945.586,00
99%
*************
300
11%
 
1
11%
***************
Obveznica
21.737,74
1%
134
28.992
78%
119
7
78%
140
Akcija
13.051,03
0%
26
8.426
11%
14
1
11%
20
Ukupno:
2.980.374,77
100 %
4.548
37.718
100 %
44
9
100 %
90