Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07.2023 do 31.07.2023 godine u odnosu na period od 01.06.2023 do 31.06.2023 godine.

Redovna trgovina (T+2): 

 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index (juli/juni) Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti Index (juli/juni)  Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija Index (juli/juni)
Akcija 1.252.142,26 96% 104 2.171.765 98% 142 190 91% 71
Obveznica 49.634,53 4% 36 48.622 2% 42 19 9% 50
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 1.301.776,79 100 % 97 2.220.387 100 % 136 209 100 % 68