Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.05.2023 do 31.05.2023 godine u odnosu na period od 01.04.2023 do 30.04.2023 godine.
 
Redovna trgovina (T+2):
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija
Index(maj/
april)
Broj hartija od vrijednosti % od ukupnogbroja hartija od vrijednosti
Index(maj/
april)
 Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija
Index(maj/
april)
Akcija 1.996.454,22 25% 94 2.528.769 91% 74 429 88% 171
Obveznica 6.101.124,87 75% 505 264.879 9% 30 56 12% 50
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 8.097.579,09 100 % 242 2.793.648 100 % 65 485 100 % 133
Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija
Index(maj/
april)
Broj hartija od vrijednosti % od ukupnogbroja hartija od vrijednosti
Index(maj/
april)
 Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija
Index(maj/
april)
Akcija 891.594,00 100% 81 742.995 100% 26 1 100% 50
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 891.594,00 100 % 81 742.995 100 % 26 1 100 % 50