Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04.2023 do 30.04.2023 godine u odnosu na period od 01.03.2023 do 31.03.2023 godine.
 
Redovna trgovina (T+2):
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(april / mart)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(april / mart)
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(april / mart)
Akcija 4.093.468,58 27% 242 11.323.413 96% 348 317 84% 112
Obveznica 11.266.572,16 73% 3.400 528.108 4% 101 61 16% 113
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 15.360.040,74 100 % 758 11.851.521 100 % 314 378 100 % 112
Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(april / mart)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(april / mart)
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(april / mart)
Akcija 26.115.136,06 100% 3.058 149.383 100% 1 2 100% 200
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 26.115.136,06 100 % 3.058 149.383 100 % 1 2 100 % 200