Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.03.2023 do 31.03.2023 u odnosu na period od 01.02.2022 do 28.02.2023 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(mart / februar)
Akcija 4.093.468,58 27% 242 11.323.413 96% 348 317 84% 112
Obveznica 11.266.572,16 73% 3.400 528.108 4% 101 61 16% 113
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 15.360.040,74 100 % 758 11.851.521 100 % 314 378 100 % 112

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(mart / februar)
Akcija 26.115.136,06 100% 3.058 149.383 100% 1 2 100% 200
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 26.115.136,06 100 % 3.058 149.383 100 % 1 2 100 % 200