Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.12.2022 do 31.12.2022 u odnosu na period od 01.11.2022 do 30.11.2022 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar / novembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(decembar / novembar)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(decembar / novembar)
Akcija 2.488.210,57 78% 28 3.439.384 85% 23 373 80% 103
Obveznica 707.716,70 22% 81 630.709 15% 64 92 20% 83
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 3.195.927,27 100 % 33 4.070.093 100 % 25 465 100 % 98

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(decembar / novembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(decembar / novembar)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(decembar / novembar)
Akcija 2.486.713,61 100% ********* 7.659.072 100% *********** 2 100% *********
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 2.486.713,61 100 % ********* 7.659.072 100 % *********** 2 100 % **********