Centralni registar je dana 26.01.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka, izvršio obračun za 30. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake PPMK-O-F.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 31.981,70 KM po osnovu glavnice i 2.903,02 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva radna dana. Danom uplate vrijednosti anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate anuiteta prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.