Centralni registar je dana 20.01.2022.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KNEŽEVO, izvršio obračun dospjelog 22. kupona obveznice emitenta, lokalne oznake OKFO-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 214.660320 KM po osnovu glavnice i 161.747,76 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća kupona.