Centralni registar je dana 05.01.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD CREDIS aD BANJA LUKA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake CRRF-O-C.

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 171.666,68 KM od čega je 166.666,68 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.000,00 KM po osnovu kamate.

Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 04.01.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD CREDIS aD BANJA LUKA izvršio uplatu vrijednosti 6. anuiteta.