Centralni registar je dana 10.01.2022. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština FOČA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 16. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSFC-O-A.

Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 13.381,08 KM po osnovu glavnice i 4.255,09 KM po osnovu kamate.

Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 10.01.2022. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština FOČA izvršio uplatu vrijednosti 16. anuiteta.