Centralni registar je dana 03.12.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Opština šekovići, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 20. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSSK-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 5.427,84 KM po osnovu glavnice i 3.971,94 KM  po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 02.12.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent OpStina šekovići izvršio uplatu vrijednosti 20. anuiteta.