Centralni registar je dana 01.12.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 25. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 47.004,55 KM od čega je 43.402,20 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 3.602,35 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 30.11.2021. godine, Centralni registar je tvrdio da je emitent Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 25. anuiteta.