Centralni registar je dana 01.12.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 14. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 35.818,04 KM od čega je 33.598,20 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 2.219,84 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 30.11.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 14. anuiteta.