Centralni registar je dana 30.11.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ROGATICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 15. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake RGBZ-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 10.125,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 29.11.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Rogatica izvršio uplatu vrijednosti 15. anuiteta.