Centralni registar je dana 12.10.2021.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 34. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 30.000,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 11.10.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Toplana ad Prijedor izvršio uplatu vrijednosti 34. anuiteta.