Centralni registar je dana 11.10.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 24. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.878,01 KM od čega je 11.283,59 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.594,42 KM po osnovu kamate.