Centralni registar je dana 09.06.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 20. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.877,99 KM od čega je 11.134,37 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.743,62 KM po osnovu kamate.