Centralni registar je dana 28.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 11. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake MKPR-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 40.140,20 KM od čega je 34.506,68 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.633,52 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 27.04.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD PRIVREDNIK DOO BIJELJINA izvršio uplatu vrijednosti 11. anuiteta.