Centralni registar je dana 28.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta GRAD BANJA LUKA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake BLKI-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 504.373,81 KM od čega je 412.840,86 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 91.532,95 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 27.04.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Grad Banja Luka izvršio uplatu vrijednosti 6. anuiteta.