Centralni registar je dana 29.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio obračun za 18. kupon obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 41.429,72 KM po osnovu glavnice i 5.574,87 KM po osnovu kamate.U skladu sa prospektom, rok plaćanja dospjelog kupona od strane emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra je dva radna dana. Danom uplate vrijednosti kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra emitent je izvršio svoju obavezu isplate kupona prema vlasnicima obveznica.Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račun vlasnika obveznica u roku od tri radna dana od dana uplate kupona na račun za posebnu namjenu Centralnog registra.