Centralni registar je dana 27.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka,izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 21. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PPMK-O-F.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi  34.884,73 KM od čega je  30.692,21 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 4.192,52 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 26.04.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Prvo penzionersko mikrokreditno društvo doo Banja Luka izvršio uplatu vrijednosti 21. anuiteta.