Centralni registar je dana 31.03.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 6. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 35.818,06 KM od čega je 32.070,63 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 3.747,43 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 31.03.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 6. anuiteta.