Centralni registar je dana 02.04.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 17. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake PFIN-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 47.004,55 KM od čega je 41.155,34 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.849,21 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 02.04.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Mikrokreditna fondacija PRO FIN Istočno Sarajevo izvršio uplatu vrijednosti 17. anuiteta.