Centralni registar je dana 22.02.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta REPUBLIKA SRPSKA, izvršio obračun za dospjeli 9. anuitet obveznice emitenta, lokalne oznake RSDS-O-G.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 3.387.059,00 KM po osnovu glavnice i 84.677,58 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 7 dana od dana dospijeća anuiteta.