Centralni registar je dana 17.02.2021.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 28. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 8.150,90 KM po osnovu glavnice i 5.107,30 po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 15.02.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP Vodovod ad Srbac izvršio uplatu vrijednosti 28. anuiteta.