Centralni registar je dana 17.02.2021.godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 26. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-B.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 30.000,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 15.02.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Toplana ad Prijedor izvršio uplatu vrijednosti 26. anuiteta.