Centralni registar je dana 13.01.2021. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta  107000132538115       
Vrsta hartije trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije RS21-T01
Broj hartija 3.800
Nominalna vrijednost hartije 10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 38.000.000,00 KM
Redni broj emisije šezdesetpeta emisija
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 12.07.2021. godine
ISIN kod BA10RS21T012
CFI kod DYZTXR