Centralni registar je dana 12.01.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA VLASENICA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 15. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake OSVL-O-A.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 16.878,02 KM od čega je 10.950,66 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 5.927,36 KM po osnovu kamate.