Centralni registar je dana 05.01.2021. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta MKD CREDIS aD BANJA LUKA, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake CRRF-O-C.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 181.666,68 KM od čega je  166.666,68 KM isplaćeno po osnovu glavnice, a 15.000,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 04.01.2021. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent MKD CREDIS aD BANJA LUKA  izvršio uplatu vrijednosti 4. anuiteta.