Centralni registar je dana 16.11.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta KP VODOVOD AD SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 25. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake VDVS-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 8.049,85 KM po osnovu glavnice i 5.208,34 po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 16.11.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent KP Vodovod ad Srbac izvršio uplatu vrijednosti 25. anuiteta.