Centralni registar je dana 13.10.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA KOTOR VAROŠ, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 4. kupona obveznice emitenta, lokalne oznake OKRZ-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 110.000,00 KM po osnovu kamate.