Centralni registar je dana 21.09.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA SRBAC, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 11. kupona obveznice emitenta, lokalne oznake OSOD-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 48.125,00 KM po osnovu kamate.
Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 21.09.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Opština Srbac izvršio uplatu vrijednosti 11. kupona.