Centralni registar je dana 11.09.2020. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti - trezorski zapisi, emitenta Republika Srpska – Ministarstvo finansija, sa sljedećim podacima i karakteristikama:
Naziv emitenta REPUBLIKA SRPSKA-MINISTARSTVO FINANSIJA
Sjedište emitenta Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Matični broj emitenta  107000132538115       
Vrsta hartije trezorski zapisi
Lokalna oznaka hartije RS20-T06
Broj hartija 3.800
Nominalna vrijednost hartije 10.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 38.000.000,00 KM
Redni broj emisije šezdesettreća emisija
Tip emisije primarna emisija
Rok dospijeća 10.03.2021. godine
ISIN kod BA10RS20T063
CFI kod DMZTGR