Centralni registar je dana 10.10.2020. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta TOPLANA AD PRIJEDOR, izvršio isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika 21. anuiteta obveznice emitenta, lokalne oznake TPPD-O-B.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 30.000,00 KM po osnovu kamate.Uvidom u stanje na računu za posebnu namjenu na dan 09.09.2020. godine, Centralni registar je utvrdio da je emitent Toplana ad Prijedor izvršio uplatu vrijednosti 21. anuiteta.